Beste muzikant

Na het vlotte verloop van de repetities in september willen we graag dezelfde formule toepassen voor de repetities in oktober. Dit betekent dat er net als in september met de coronaregels moet rekening gehouden worden (zoals te vinden in de Coronagids) en dat er opnieuw moet worden ingeschreven.

Plaatsen in de zaal zijn beperkt en aanwezigheden moeten verplicht worden bijgehouden voor 30 dagen, waarna persoonlijke gegevens van de inschrijvingen worden verwijderd. We willen graag van de muzikanten weten of ze bereid zijn naar de repetities te komen, zodat we spreiding in de zaal optimaal kunnen plannen en om een aanwezigheidslijst op te bouwen.

Duid op onderstaand formulier aan of je aanwezig gaat zijn op volgende repetities of niet. Deze antwoorden dienen voor de aanwezigheidslijst die belangrijk is en moet sterk opgevolgd worden. Een plotse verandering in planning kan nog steeds natuurlijk, maar onder deze stricte omstandigheden moet dit uitdrukkelijk gemeld worden aan de coördinator(s) Christophe en/of Anja.

Dank bij voorbaat!
Het bestuur

Vul je naam in en geef dan aan of je kan meedoen aan de onderstaande repetities.
Klik dan op “Verzenden”.

(Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.)

Powered by BreezingForms

Hieronder vind je de Coronagids/veiligheidsplan omtrent de Coronamaatregelen opgesteld voor augustus en september 2020. Gelieve dit document door te lezen als je wil deelnemen aan repetities van de harmonie.

Beknopte coronagids voor muzikanten

Opgesteld op 01/08/2020 a.d.h.v.
VLAMO Leidraad Muziekverenigingen: leidraad voor een veilige heropstart

Woord vooraf

Nadat onze muziekvereniging bijna 6 maand volledig heeft stilgelegen, kunnen we weer van start.

De Nationale Veiligheidsraad gaf groen licht en na het nodige overleg tussen de GEES, het kabinet, het departement en amateurkunstensector mogen blazers sinds 1 juli weer samen musiceren.

Ook het gemeentebestuur zet nu het licht op groen mits rekening houdend met enkele extra maatregelen.

De heropstart moet echter voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden van het basisprotocol cultuur. In dit basisprotocol staan alle regels om op de meest veilige manier weer samen te kunnen musiceren.

VLAMO, de organisatie die zich inzet voor alle amateurmuziekverenigingen, heeft een leidraad opgemaakt waarop ons draaiboek is gebaseerd.

Basisprincipes

 • Algemeen CONTACTPERSOON:
  Christophe Bollyn – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 0476 55 43 86
 • Respecteer de 1,5 m afstand ten allen tijden!
 • Volg de hygiënische voorschriften
 • Volg het circulatieplan in het gebouw
 • Mondmasker dragen overal en altijd buiten tijdens spelen en drinken

Algemene maatregelen

Deelnamevoorwaarden

De wekelijkse (partiële) repetities op maandag 17 augustus 2020 herstart in zaal De Kring. Repetities zullen telkens op maandag en dinsdag gehouden worden en dit van 20u-22u.

Jeugdrepetities starten vanaf 13 september 2020 en gebeuren op zondag tussen 10:30u en 12u.

Muzikanten worden voor de start van de repetities (of andere activiteiten) ingelicht over alle maatregelen.

Bij elke activiteit wordt voor elke deelnemer naam, voornaam en diens telefoonnummer genoteerd. Deze gegevens dienen 30 dagen bewaard te worden en worden nadien vernietigd (GDPR).

Leden uit risicogroepen (65+, hart- en/of longziektes, auto-immuunziekten, …) kunnen enkel meespelen na overleg met hun dokter of indien ze bij zichzelf de gezondheidsrisico’s goed kunnen inschatten. Voel je je ziek voor aanvang van een activiteit? Blijf thuis en contacteer je dokter en onze contactpersoon.

Mensen die ziek zijn (of huisgenoten) en die in de zeven dagen voor een activiteit symptomen vertoonden of ziek waren, mogen niet deelnemen aan de activiteit.

Voel je je ziek binnen de week na deelname van een activiteit? Contacteer je dokter en onze contactpersoon.

Afstandsregels

Je behoudt steeds 1,5 m afstand op de locatie en er is géén lichamelijk contact.

Je brengt niemand uit je persoonlijke bubbel mee naar de locatie.

Je draagt altijd een mondmasker, behalve:

 • om te drinken;
 • wanneer je op je stoel in het orkest zit.

Hygiënemaatregelen

Het gebouw wordt door meerdere verenigingen gebruikt. We staan zelf in voor het ontsmetten van gebruikte lokalen en materialen.

Je raakt zo weinig mogelijk aan. Vermijd contact met deurklinken, lichtschakelaars, …

Hoest/nies steeds in een papieren zakdoek/tissue of in je elleboogplooi. Gebruik een papieren tissue om je neus te snuiten en gooi dit meteen na gebruik in de voorziene vuilbak.

Je wast je handen:

 • voor en na het betreden van de repetitieruimte;
 • voor en na een toiletbezoek;
 • na het snuiten van je neus.

Bij het verlaten van het toilet:

 • ontsmet je de aangeraakte klinken, bedieningsknoppen van toestellen en machines, …
 • was je je handen en gebruik je nadien handgel.

Ontsmet je handen na het verwijderen van vloeistoffen uit instrumenten.

Het bestuur ontsmet op het einde van de activiteit alle contactoppervlakken en de vloer van het orkest na elke repetitie.

Er wordt gevraagd het gebouw na de activiteit onmiddellijk te verlaten, en niet langer te blijven dan nodig.

Opstelling orkest

Er mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn op de repetitie.

De repetitie zullen doorgaan met partiële groepen of gemengde groep van maximaal 10 personen.

De repetitie start om 20u en eindigt om 22u.

Tijdens elke repetitie zal er een coördinator aanwezig zijn die de veiligheidsregels zal opvolgen.

Coördinators repetities:
Christophe Bollyn – 0476 55 43 86
Anja Vanden Mosselaer – 0477 17 11 32 (koperblazers)

De muzikanten dienen 10 minuten voor aanvang van de repetitie aanwezig te zijn op de locatie.

Stoelen worden voor de start van de repetitie klaargezet door de coördinator en medewerker(s) en dit op 2m afstand. 4m² per muzikant wordt voorzien. Deze afstand moet behouden blijven tijdens de repetitie.

Elke muzikant krijgt een stoel aangewezen door de coördinator of dirigent. De muzikant ontsmet voor en na de repetitie zijn eigen stoel.

De muzikanten houden steeds 1,5 m afstand om hun stoel te bereiken en volgen het aangewezen circulatieplan.

De muzikanten brengen hun eigen pupiter mee naar de repetitie. Muzikanten die geen pupiter ter beschikking hebben zullen éénmalig een pupiter ontvangen van de harmonie en dienen deze dan steeds mee te brengen.

Elke muzikant voorziet zijn eigen potlood.

Koffers worden bij de stoel geplaatst, enkel de grotere instrumentenkoffers krijgen een specifieke aangegeven plaats. Tassen, jassen, enz. dienen ook aan de stoelen gehangen te worden.

Mondmasker worden pas afgezet wanneer alle muzikanten hun vaste plaats bereikt hebben.

Het verlaten van zijn stoel tijdens de repetitie wordt afgeraden, enkel in uiterste nood zal dit toegelaten worden. Gelieve dit vooraf aan de coördinator mede te delen.

Gelieve toiletbezoek te beperken tijdens de repetitie. Er mag tijdens een toiletbezoek maar 1 persoon per aanwezige wastafel de toiletten bezoeken en dit via de deur van het café.

Tijdens de repetitie zal de dubbele deur van de zaal gesloten worden.

Instrumenten

Blaasinstrumenten

2 meter afstand.

Blaasinstrumenten produceren aerosols en druppelvorming. Er zullen papieren wegwerpdoekjes voorzien worden waarop je gericht je condenswater laat druppelen.

Na elke repetitie gooi je dit zelf weg in een daartoe aangewezen vuilbak en desinfecteer je je handen.

Bij voorkeur gebruik je een eigen doek.

Na elke repetitie zullen alle gebruikte oppervlakten gereinigd en ontsmet worden door de medewerkers.

Instrumenten worden niet gedeeld.

Slagwerk

1,5 meter afstand en het dragen van een mondmasker tijdens de repetitie wordt aangeraden.

Materiaal wordt zo min mogelijk gedeeld. (extra stokken worden voorzien door de harmonie)

Instrumenten dienen voor en na de repetitie gereinigd te worden met vochtige ontsmettende doekjes.

Tot slot

Het virus bestrijden is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, jong en oud.

Zowel thuis, in je contacten met anderen en in je maatschappelijke engagementen rekenen we op je hulp.

Hou rekening met de risico’s voor jezelf en de mensen om je heen.

Respecteer daarom de hierboven vermelde richtlijnen om de repetities zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Personen die deze richtlijnen niet volgen kunnen door de coördinator geweerd worden van de locatie. Vergeet nooit jullie mondmaskers, pupiter en ander persoonlijk materiaal!

HET BESTUUR